Bel voor juridische hulp

085 - 029 1004

Waarom Letselschadeoverzicht?
  • Vrijblijvend intake-gesprek
  • Snelle en betrouwbare rechtsbijstand
  • Contact met gespecialiseerde advocaat
  • Huisbezoek vaak mogelijk
Direct contact opnemen

Letselschade door medische fout

Schade als gevolg van een verkeerde medische behandeling wordt gezien als een medische fout. U kunt de zorgverlener aansprakelijk stellen voor de opgelopen letselschade. Een arts heeft namelijk inspanningsverplichting en doet zijn uiterste best om zo goed mogelijke resultaten uit iedere behandeling te halen. Wanneer is voldaan aan de inspanningsverplichting, valt de arts geen medische letselschade te verwijten. Wanneer uw zorgverlener echter onzorgvuldig heeft gehandeld en er daardoor schade bij een patiënt is ontstaan, is er sprake van een medische fout. U heeft dan recht op een schadevergoeding en mogelijk ook op smartengeld.

Een klacht indienen

Bent u ontevreden over de medische behandeling, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de zorgvelener of het ziekenhuis. Dit mag u zelf doen, maar het mag ook gedaan worden door iemand die er belang bij heeft zoals een familielid of een direct betrokkene. Let wel: het indienen van een klacht na een medische fout is iets anders dan aansprakelijk stellen. Een aansprakelijkstelling doet u door een aparte brief te sturen waarin u de zorgverlener (of zorginstelling) verantwoordelijk stelt voor uw schade op grond van toerekenbare tekortkomingen en/of een onrechtmatige daad.

Aansprakelijkheid

Het is vaak niet makkelijk om een medische misser vast te stellen. Bewijs van onzorgvuldig handelen moet geleverd worden en het moet aantoonbaar zijn dat uw letsel daadwerkelijk veroorzaakt is door deze onzorgvuldigheid. Een medisch deskundige moet hiervoor een rapport opmaken. Wanneer de zorgverlener in dienst is van een ziekenhuis, dan kan daarnaast ook het ziekenhuis aansprakelijk worden gesteld. Daarom is het van belang om te onderzoeken wie er aansprakelijk kan (of kunnen) worden gesteld. Na het vaststellen van de aansprakelijkheid, moet er zoveel mogelijk bewijs worden verzameld in de vorm van uw medisch dossier, een behandelovereenkomst, een verklaring van uw huisarts, een medisch advies en een getuigenverklaring.

Verzekering

De meeste zorgverleners en ziekenhuizen zijn verzekerd tegen aansprakelijkstelling voor medische fouten. Dat betekent dat u dan met de verzekeraar om tafel moet gaan om de aansprakelijkheid erkend te krijgen en de schadevergoeding te krijgen waar u recht op heeft. De juristen van de verzekeraars zijn ervaren in het afhandelen van medische schadeclaims. Daarom is het voor u verstandig om een letselschadespecialist in te schakelen, die u bijstaat in het (juridische) proces. Op die manier heeft u de meeste kans om te krijgen waar u recht op heeft.

Letselschadeoverzicht helpt u graag

De weg van een juridisch proces bij een medische fout is vaak lang en gecompliceerd. Een letselschadespecialist weet hoe u dit proces het beste kunt aangaan zodat onnodige procedures voorkomen worden. Wij spreken daarom graag kosteloos uw zaak met u door, zodat wij u direct in contact kunnen brengen met de juiste letselschadespecialist bij u in de buurt. Bel naar 085 – 029 1004 of vul het contactformulier in.

Contact opnemen Meer informatie