Bel voor juridische hulp

085 - 029 1004

Waarom Letselschadeoverzicht?
 • Vrijblijvend intake-gesprek
 • Snelle en betrouwbare rechtsbijstand
 • Contact met gespecialiseerde advocaat
 • Huisbezoek vaak mogelijk
Direct contact opnemen

Letselschade door arbeidsongeval

Wanneer u op uw werk struikelt over een loshangend snoer, uitglijdt door een natte vloer of onderweg naar een klant slachtoffer wordt van een ongeluk, spreken we van een arbeidsongeval. Ook wel bedrijfsongeval genoemd. Een arbeidsongeval is een plotselinge gebeurtenis die een externe oorzaak heeft. De letselschade die het gevolg is moet ontstaan zijn tijdens het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. Dat kan tijdens werktijd zijn, maar bijvoorbeeld ook tijdens een dienstreis.

Aansprakelijkheid

De wet stelt de werkgever verantwoordelijk voor de inrichting van uw werkomgeving. Uw werkgever heeft zorgplicht voor een veilige werkomgeving en voor goede werkinstructies. Wanneer hij of zij hierin tekortschiet waardoor een werknemer schade lijdt tijdens het werk, dan is de werkgever hiervoor aansprakelijk. De schade kan dan verhaald worden op de werkgever of diens verzekeraar. De werkgever is vrijwel altijd aansprakelijk, tenzij te bewijzen is dat hij of zij de verplichtingen van een veilige werkomgeving en goede werkinstructies is nagekomen, of als de schade met name het gevolg is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Ingewikkeld proces

Het is voor u als werknemer raadzaam om een letselschadespecialist in te schakelen. Het verhalen van schade op uw werkgever is namelijk vaak een ingewikkeld proces. Daarnaast kunt u het als werknemer lastig vinden om uw werkgever aansprakelijk te stellen, omdat u vreest voor uw werkrelatie. Ook kan het zijn dat u schade heeft opgelopen door toedoen van een collega en u hier liever niet teveel ophef over wilt. Een letselschadespecialist is er voor u om een aansprakelijkstelling op te stellen en de nodige gegevens en bewijsstukken te verzamelen, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Bewijsstukken bij arbeidsongeval

Het is belangrijk dat u relevante bewijsstukken van de opgelopen schade goed bewaart. Het gaat om de volgende informatie:

 • Inkomstenspecificaties
 • Kosten van re-integratie en/of herstel die niet door uw verzekeraar vergoed worden
 • Reis- en vervoerskosten
 • Rechtsbijstand
 • Getuigenverklaring
 • Handleidingen
 • Rapportage van Arbeidsinspectie (eventueel)

Bij sprake van een ernstig arbeidsongeval (ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit, overlijden) is de werkgever verplicht om dit te melden bij de Arbeidsinspectie. De inspectie verricht dan een onderzoek naar de toedracht. De onderzoeksrapportage kunt u gebruiken als bewijsstuk om uw werkgever aansprakelijk te stellen.

Letselschadeoverzicht helpt u graag

Schakel altijd juridisch advies in wanneer u slachtoffer bent van een arbeidsongeval, ook bij twijfel of het misschien uw eigen schuld is geweest. Letselschadeoverzicht bepaalt samen met u, geheel kosteloos en vrijblijvend, of uw zaak zich leent voor een advocaat. Wanneer dit het geval is wordt u direct in contact gebracht met een specialist in uw eigen omgeving. Bel naar 085 – 029 1004 of vul het contactformulier in.

Contact opnemen Meer informatie