Mr. C.M. Zeilstra

Advocaten in Utrecht

In januari 2010 heb ik mijn Master Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht afgerond. Tijdens mijn studie heb ik twee stages doorlopen, waaronder een stage bij een middelgroot letselschadekantoor Stacks Goudkamp Lawyers te Sydney Australië. Daar is mijn enthousiasme voor letselschade- en aansprakelijkheidsrecht ontstaan.

Na mijn studie ben ik in het voorjaar 2010 gestart met de, inmiddels afgeronde, advocatenopleiding bij een klein advocatenkantoor VSVW Advocaten te Bussum, waarbij ik werkzaam ben geweest in een algemene praktijk. De leerzame opleiding en diverse rechtsgebieden hebben mijn enthousiasme voor het specialiseren in de letselschade verder vergroot.

Mr. A.A.M. van Dijk

Advocaten in Utrecht

In januari 2010 heb ik mijn Master Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht afgerond. Tijdens mijn studie heb ik twee stages doorlopen, waaronder een stage bij een middelgroot letselschadekantoor Stacks Goudkamp Lawyers te Sydney Australië. Daar is mijn enthousiasme voor letselschade- en aansprakelijkheidsrecht ontstaan.

Na mijn studie ben ik in het voorjaar 2010 gestart met de, inmiddels afgeronde, advocatenopleiding bij een klein advocatenkantoor VSVW Advocaten te Bussum, waarbij ik werkzaam ben geweest in een algemene praktijk. De leerzame opleiding en diverse rechtsgebieden hebben mijn enthousiasme voor het specialiseren in de letselschade verder vergroot.

Mr. W. van Wijngaarden

Advocaten in Gelderland

Zowel werkgevers als werknemers adviseert hij over het arbeidsrecht in de breedste zin. Te denken valt aan ontslag op staande voet, beëindiging met wederzijds goedvinden of door eenzijdige opzegging, dan wel ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Daarnaast houdt hij zich bezig met vraagstukken rondom ziekte, cao’s en het proeftijd- en concurrentiebeding,

Tevens ligt zijn specialisme in het aansprakelijkheidsrecht. Hij staat slachtoffers van letselschade bij en treedt op bij beroepsaansprakelijkheden. Daarnaast houdt hij zich bezig met algemene aansprakelijkheidskwesties.

mr. A.M. van Nieuw-Amerongen – Bakker

Advocaten in Gelderland

Barbara van Nieuw-Amerongen – Bakker behandelt als letselschadejurist uw letselschadedossier bij Bouwman Van Dommelen Advocaten. Door haar dubbele afstudeerrichting beschikt zij over specifieke kennis ten aanzien van letselschade, verzekeringsrecht en arbeidsrecht (bedrijfsongevallen).

mr. J.W.A. van Dommelen

Advocaten in Gelderland

In zijn praktijk houdt Jan Willem van Dommelen zich enerzijds bezig met scheidingsrecht en letselschade. Bemiddeling is daarbij steeds vaker een effectief instrument. Daarnaast staat hij veel zorg- en welzijnsorganisaties bij. Hij adviseert hen over samenwerking, medezeggenschap en arbeidsverhoudingen.

mr. W.C. Bieshaar

Advocaten in Gelderland

Willeke Bieshaar is een ervaren advocaat op onze vestiging in Werkendam. Daarnaast is zij aanspreekpunt voor de letselschadepraktijk van onze vestiging in Bunschoten. Willeke Bieshaar is gespecialiseerd in de rechtsgebieden letselschade en arbeidsrecht.

Mr. A.H. Blok

Advocaten in Gelderland

Harry Blok is een jurist pur sang. Hij is opgegroeid in Zeist en heeft rechten gestudeerd in Leiden en Göttingen (Duitsland). Al tijdens zijn studie heeft hij zich toegelegd op het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en de letselschade.

Zijn motto is: “vasthoudend waar nodig, oplossingsgericht waar mogelijk en steeds met kennis van zaken”. Het recht biedt de mogelijkheid een doorbraak te forceren in discussies over de aansprakelijkheid en het al dan niet bestaan van verzekeringsdekking. Daarmee kan het een betere wereld een beetje dichterbij brengen.

M. Deij

Advocaten in Utrecht

Marian Deij werkt al jaren als advocaat voor particulieren en werkgevers. Ze is gespecialiseerd in arbeidsrecht en familierecht en heeft ruime ervaring met letselschade. Zij adviseert en procedeert veel in arbeidszaken, familiezaken, en letselschade.De hectiek van uiteenlopende zaken en (spoed)procedures past goed bij haar. Ze streeft ernaar haar cliënten zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.

Marian Deij is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA), Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) en de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA).

Mr. K. Simons

Advocaten in Limburg

Karin is in 1991 afgestudeerd aan de Universiteit Tilburg in het civiele recht. Van 1991 tot en met 1999 was Karin werkzaam in het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Vanaf 2000 heeft zij zich gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en behartigt zij de belangen van slachtoffers met letselschade of overlijdensschade.
Onder meer treedt zij op bij arbeidsongevallen, beroepsziekten, verkeersongevallen, medische fouten, productaansprakelijkheid, etc. Karin combineert het belang van cliënt met een sterk pragmatische inslag om tot een goed resultaat te komen.

Mr. L.M. Van Putten

Advocaten in Limburg

Laura van Putten studeerde arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2012 maakt zij deel uit van Kamerbeek Advocaten.
Laura staat zowel werkgevers als werknemers met raad en daad bij. De zaken die zij behandelt zien onder meer op het gebied van arbeidsovereen-komsten, beloningsgeschillen, ontslagzaken, reorganisaties, concurrentiebedingen en aansprakelijkheids-kwesties.

Een bijzondere specialisatie van Laura is sportgerelateerde arbeidszaken. Zij schreef over de regulering van de activiteiten van spelersmakelaars in het betaald voetbal, en zij is lid van de Vereniging voor Sport en Recht. Laura gaat voor de overwinning..