Bel voor juridische hulp

085 - 029 1004

Waarom Letselschadeoverzicht?
  • Vrijblijvend intake-gesprek
  • Snelle en betrouwbare rechtsbijstand
  • Contact met gespecialiseerde advocaat
  • Huisbezoek vaak mogelijk
Direct contact opnemen

Letselschade advocaat of letselschade jurist?

Bij letselschade doet u er goed aan om een letselschadespecialist in de arm te nemen. Dat kan een advocaat of een jurist zijn die zich heeft gespecialiseerd in letselschadezaken. Maar wat is precies het verschil tussen een advocaat en een jurist?

Letselschade advocaat

Om in Nederland advocaat te worden, dient een beëdigingsverzoek te worden gedaan aan de rechtbank. Een beëdiging kan alleen waargemaakt worden als er een universitaire juridische opleiding Rechtsgeleerdheid met succes is afgerond. Na deze beëdiging wordt de advocaat, ook wel raadsman of raadsvrouw genoemd, ingeschreven op het tableau van de rechtbank. De eerste drie jaar mag een advocaat zijn beroep alleen onder begeleiding van een ervaren advocaat, ook wel patroon genoemd, uitoefenen. In deze drie jaar volgt de advocaat ook opleidingen die door de Orde van Advocaten zijn voorgeschreven. Pas na drie jaar mag de advocaat zijn of haar beroep zelfstandig uitoefenen.

Rechten en plichten voor een advocaat

Een advocaat moet zich houden aan de volgende rechten en plichten:

  • Advocatenwet en Gedragsregels voor Advocaten zijn van toepassing
  • Verplicht lid van Nederlandse Orde van Advocaten
  • Altijd een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering regelen
  • Houden aan specifieke gedragsregels
  • Jaarlijks de nodige opleidingen volgen (strenge controle)
  • Wettelijk beroepsgeheim

De Nederlandse Orde van Advocaten houdt toezicht op de advocatuur in Nederland en is dus een rechtspersoon. Het gedrag van de advocaat moet ervoor zorgen dat ‘het vertrouwen in de advocatuur of in zijn/haar eigen beroepsuitoefening’ niet wordt geschaad. Daarnaast zijn veel letselschade advocaten lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).

Letselschade jurist

Een jurist heeft de universitaire studie Rechtsgeleerdheid afgerond en is werkzaam in verschillende beroepen. Bijvoorbeeld letselschadejurist, advocaat, bedrijfsjurist, gerechtsdeurwaarder, notaris en rechter. Juristen zijn geen lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en dus ook niet gebonden aan gedragsregels die wel gelden voor advocaten. Ook is jurist geen beschermde titel. Een jurist mag bijvoorbeeld wel een zaak in behandeling nemen op basis van ‘no cure no pay’, terwijl een advocaat dat in beginsel niet mag op grond van de gedragsregels.

Belangenvereniging voor juristen

Juristen kunnen zich aansluiten bij een belangenvereniging, om zo de kwaliteit te waarborgen. De Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) is daar een voorbeeld van. Deze vereniging heeft het waarborgen van kwalitatief goede juridische dienstverlening als doel. Dat wordt gedaan door kwaliteitsverbetering en actieve bevordering van een goede juridische beroepsuitoefening. De leden/juristen van de NVRA dienen zich aan gedragsregels te houden en moeten voldoen aan strenge toetredingsvoorwaarden. Er zijn in Nederland meerdere belangenverenigingen voor juristen, maar niet alle juristen in Nederland zijn hier lid van.

Contact

Wilt u juridisch advies van een jurist of advocaat? Aarzel niet en neem direct vrijblijvend contact op door het contactformulier in te vullen. Ook kunt u bellen naar onze Letselschade telefoonlijn via 085 – 029 1004.

Contact opnemen Meer informatie